Wij willen een plaats creëren waar jonge mensen geraakt zullen worden door de boodschap van Gods liefde. Ook willen we ze leren om handen en voeten te geven aan het evangelie in hun eigen dagelijks leven, zodat zij ook een aanstekelijk christen kunnen zijn voor anderen om hun heen.


WAT GAAN WE DOEN?

We creëren een plaats waar jonge christenen kunnen leren wie ze zelf zijn, wat het Koninkrijk van Jezus Christus inhoudt en wat hun eigen plaats in het Koninkrijk mag zijn. Daarbij zullen ze leren om het geleerde in de praktijk te brengen.

WAAROM DOEN WE DIT?

Om het individuele geloofsleven van de studenten op te bouwen en te stimuleren, en een beweging van aanstekelijk christelijk leven op gang te brengen in de plaatselijke kerken.

HOE GAAN WE DIT DOEN?

Door jongeren vanuit het hele land en vanuit de wijk twee weekenden in de maand, voor een jaar lang te trainen.

WAAR GAAN WE DAT DOEN?

Rotsvast heeft in Nederland twee locaties; één in Amsterdam Zuidoost (de Bijlmer) en één in Dordrecht.

We zullen jonge mensen onderwijzen en ze trainen in het uitoefenen van hun gaven en talenten. We geloven dat geïnspireerd onderwijs en training voor transformatie zal zorgen.

MAAR WE GAAN NOG EEN STAPJE VERDER...

We willen een kruispunt creëren waar we de twee eerdergenoemde doelgroepen (jonge christenen en buitenkerkelijken) met elkaar in contact brengen, zodat ze niet alleen getransformeerde mensen zijn, maar dat ze ook leren om zelf transformerend te zijn. Zoals ook de kerk geen doel in zichzelf is, willen we ook niet Rotsvast als doel zien.

Rotsvast is een middel om jonge mensen te inspireren en uit te dagen om handen en voeten te geven aan hun geloofsleven.