Stichting Rotsvast

Rotsvast is een eigen stichting, en wordt geleid door bestuursleden. De bestuursleden van Stichting Rotsvast zijn:

Tomas Sagström - Voorzitter

Jan Willem van Dalen - Penningmeester

Rolf Noordhof - Bestuurslid

Stephen Overduin - Bestuurslid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden zonder daarvoor een beloning te ontvangen. De bestuursleden doen dit werk dus vrijwillig, net als vele anderen die zich als vrijwilliger inzetten voor Rotsvast.
Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Dit is ook statutair vastgelegd en geheel conform de voorwaarden die worden gesteld aan een stichting met ANBI-status.

Voor het beleidsplan, klik hier.


De leiding tijdens de Rotsvast-weekenden ligt in handen van een grote groep enthousiaste vrijwiliggers, onder leiding van Jan de Haan.


TEAM ROTSVAST

JAN DE HAAN
Leider Rotsvast Nederland


JIDDO MARRES
Locatieleider RV- Bijlmer


PETER SCHUITEMA
Teamleider RV-Bijlmer


ARIANNE PANNENKOEK
Kids outreachleider RV-Bijlmer


JORG LITTOOIJ
Locatieleider RV-Dordrecht


AARON KIPPERS
Teamleider RV-Dordrecht


MIRJAM SUIJDENDORP
Kernteam Rotsvast Nederland


MARTIN VAN DER ELST
Teamleider RV-Bijlmer


AILEY DE HAAN
Teamleider RV-Bijlmer


RUTH DE HAAN
Kookploeg RV-Bijlmer


WINIFRED ROGGEKAMP
Locatieleider RV-Dordrecht


DEWI HEBLIJ
Kookploeg RV-Dordrecht


ANNEMARIE BAKKER
Kernteam Rotsvast Nederland


JOEY BALDER
Sportoutreach leider RV- Bijlmer


BERRY KRAMER
Worshipleider RV-Bijlmer


JACORIEN LITTOOIJ
Outreachleider RV-Dordrecht

MAAIKE GEELHOED
Teamleider RV Dordrecht


ESTHER VAN DER LINDEN- KRAMER
Externe contacten